Regulamin

Sklep internetowy Widlowe-predki.pl, działający pod adresem www.widlowe-predki.pl, prowadzony jest przez firmę Wózki Widłowe Paweł Prędki z siedzibą w Tyczynie przy ul. Grunwaldzkiej 39, NIP 813-362-70-09, REGON 368709584.

Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT lub paragon fiskalny. Sklep widlowe-predki.pl nie prowadzi sprzedaży towarów dla osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych z bezpośrednio prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.


1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 • Sklep internetowy Widlowe-predki.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez strony www.widlowe-predki.pl, telefonicznie pod numerem 782-805-015 lub za pomocą adresu e-mail sklep@widlowe-predki.pl.
 • Przyjęcie do realizacji zamówienia: 
  a) w przypadku składanego zamówienia po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze lub przelewem - rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,
  b) realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części, czyli błędnego przypisania danej części do modelu pojazdu Klienta przez producenta części.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument zakupu tj. faktura VAT lub paragon, które dodawane są wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Dokument zakupu wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury lub paragonu. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z nami e-mailem pod adresem sklep@widlowe-predki.pl lub telefonicznie pod numerem 782-805-015, umieszczonym na stronie Sklepu.
 • Sklep oferuje dostawę zamówionych produktów na terenie Polski. Wysyłka za granicę może być zrealizowana po wcześniejszym ustaleniu szczegółów drogą telefoniczną lub e-mailową.

2. Ceny towarów

 • Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 • Ceny towarów "Na zamówienie" są orientacyjne i odzwierciedlają cenę gdy towar był dostępny w Sklepie. Aktualna cena towaru może się zmieniać w zależności od jego ceny zakupu, kosztu transportu i dostępności.
 • Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronach Informacji – Dostawa.

3. Czas realizacji zamówienia

 • Termin otrzymania przesyłki oznacza czas realizacji przedłużony o przewidywany czas dostawy.
 • W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.
  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 • Możliwy jest odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy Wózki Widłowe Paweł Prędki, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta, e-mailem lub telefonicznie, o zamówieniu gotowym do odbioru. Zamówienie nieodebrane przez 3 dni od poinformowaniu o możliwości odbioru zostaje anulowane.
 • Zamówienia wysyłkowe o formie płatności przelewem lub szybkimi płatnościami, są rezerwowane na okres 3 dni roboczych. Zamówienie zostanie anulowane gdy po tym czasie płatność wciąż nie zostanie zaksięgowana.

4. Formy płatności

 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: a) płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier, b) płatność przelewem bankowym na konto Sklepu, c) płatność za pomocą szybkich przelewów "Przelewy24" (operator płatności: PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), d) płatność gotówka przy odbiorze zamówień w siedzibie firmy.
 • W przypadku wybrania odbioru osobistego złożonego zamówienia w siedzibie firmy Wózki Widłowe Paweł Prędki, Klient może wybrać następujące formy płatności: a) płatność przy odbiorze w siedzibie firmy, b) płatność przelewem na konto Sklepu przed odebraniem zamówienia, c) płatność za pomocą szybkich Płatności przed odebraniem zamówienia.

5. Reklamacje

 • Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.
 • Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem sklepu widłowe-predki.pl
 • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: a) wad fabrycznych, b) uszkodzeń mechanicznych, c) niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
 • Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia, że otrzymany towar posiada braki, albo został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego egzemplarza (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Sklepu w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
 • Gwarancją objęte są towary eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i zainstalowane zgodnie z normami technicznymi. Odpowiedzialnością z tytułu gwarancji nie są objęte: a) usterki wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem używania (np. nadmierna eksploatacja, przeciążenie, agresywne środowisko pracy, niewłaściwa powierzchnia pracy urządzenia) lub wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi, b) usterki wynikające z lekkomyślności, zniszczenia, niedbalstwa, braku lub niewłaściwie wykonywanej konserwacji, spóźnionego sygnalizowania usterek, użycia niewłaściwego sprzętu, braku bieżącej obsługi, c) usterki wynikające z błędnego montażu, wadliwej instalacji lub wadliwego rozruchu przez Kupującego lub osoby trzecie.
 • Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@widlowe-predki.pl lub w formie pisemnej na adres Wózki Widłowe Paweł Prędki, ul. Grunwaldzka 39, 36-020 Tyczyn. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) nazwa firmy, adres, adres e-mail Kupującego,
  b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Po złożeniu i akceptacji pisemnej reklamacji, wysyłki reklamowanych towarów należy kierować na adres: Wózki Widłowe Paweł Prędki, ul. Grunwaldzka 39, 36-020 Tyczyn, po wcześniejszej awizacji przesyłki obsłudze Sklepu na adres mailowy sklep@widlowe-predki.pl.
 • Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej
 • W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma Wózki Widłowe Paweł Prędki zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji towary. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Wózki Widłowe Paweł Prędki. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych powiązanych elementów.

6. Zwroty i wymiany

 • Każdemu klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego widlowe-predki.pl przysługuje, na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru bez podania przyczyny.
  Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w terminie 14 dni kalendarzowych, które rozpoczynają się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu. Stosowne oświadczenie wysłać można za pomocą niniejszego formularza lub e-mailem na adres sklep@widlowe-predki.pl lub pocztą pod adres: Wózki Widłowe Paweł Prędki, ul. Grunwaldzka 39, 36-020 Tyczyn.
  Formularz dostępny na stronie
  http://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php.
 • Uwaga! Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • W przypadku gdy klient korzystający ze sklepu internetowego widlowe-predki.pl nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zwrotu lub wymiany towaru dokonuje się po wcześniejszym uzgodnieniu jego warunków ze Sklepem.
 • W przypadku zwrotu towaru, należy dołączyć do niego paragon fiskalny lub inny dowód zakupu.
 • Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru.
 • Sklep nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem lub bez wcześniejszego uzgodnienia.

7. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

 • Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Wózki Widłowe Paweł Prędki, ul. Grunwaldzka 39, 36-020 Tyczyn, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz w celach marketingowych.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. W przypadku osób fizycznych Klientem mogą być tylko osoby pełnoletnie. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe użytkownika nie będą archiwizowane dłużej niż to konieczne. 
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Wózki Widłowe Paweł Prędki informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie Widlowe-predki.pl adres poczty elektronicznej.
 • Informacja o profilowaniu. Informacje o zakupionych przez użytkownika w Sklepie produktach są zapisywane i mogą zostać użyte przez firmę Wózki Widłowe Paweł Prędki do lepszego dopasowania zamówionych przez użytkownika towarów i dopasowanej informacji handlowej. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec automatycznego dobierania ofert. 
 • Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, przenoszenia, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest Wózki Widłowe Paweł Prędki. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 • Ochrona danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • W przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości i uchybień użytkownik ma możliwość złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

8 Wady towaru

 • Sklep zobowiązuje się się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

9 Rozpatrywanie reklamacji

 • Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

10 Postanowienia końcowe

 • Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Widlowe-predki.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta , dlatego nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. 
 • Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie są użyte w celach informacyjnych. Zdjęcia części są zdjęciami poglądowymi i mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu. 
 • Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Widlowe-predki.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie www.widlowe-predki.pl (25.10.2022).