Regulamin

Sklep internetowy Widlowe-predki.pl, działający pod adresem www.widlowe-predki.pl, prowadzony jest przez firmę Wózki Widłowe Paweł Prędki z siedzibą w Tyczynie przy ul. Grunwaldzkiej 39, NIP 813-362-70-09, REGON 368709584.

Prowadzimy sprzedaż wyłącznie dla firm. Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT. Sprzedaż towarów oferowana w sklepie widlowe-predki.pl, skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców. Sklep widlowe-predki.pl nie prowadzi sprzedaży towarów dla osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych z bezpośrednio prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.


1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 • Sklep internetowy Widlowe-predki.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez strony www.widlowe-predki.pl, telefonicznie pod numerem 511-046-561 lub za pomocą adresu e-mail sklep@widlowe-predki.pl.
 • Przyjęcie do realizacji zamówienia:a) w przypadku składanego zamówienia po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze lub przelewem - rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,
  b) realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części, czyli błędnego przypisania danej części do modelu pojazdu Klienta przez producenta części.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 • Do każdego zamówienia wystawianajest faktura VAT, która dodawana jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z nami e-mailem pod adresem sklep@widlowe-predki.pl lub telefnicznie pod numerem 511-046-561, umieszczonym na stronie Sklepu.

2. Ceny towarów

 • Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 • Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronach Informacji – Dostawa.

3. Czas realizacji zamówienia

 • Termin otrzymania przesyłki oznacza czas realizacji przedłużony o przewidywany czas dostawy.
 • W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.
  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 • Możliwy jest odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy Wózki Widłowe Paweł Prędki, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta, e-mailem lub telefonicznie, o zamówieniu gotowym do odbioru. Zamówienie nieodebrane przez 7 dni od poinformowaniu o możliwości odbioru zostaje anulowane.

4. Formy płatności

 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:a) płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,b) płatność przelewem bankowym na konto Sklepu.
 • W przypadku wybrania odbioru osobistego złożonego zamówienia w siedzibie firmy Wózki Widłowe Paweł Prędki, Klient może wybrać następujące formy płatności:a) płatność przy odbiorze w siedzibie firmy,b) płatność przelewem na konto Sklepu przed odebraniem zamówienia.

5. Reklamacje

 • Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.
 • Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem sklepu widłowe-predki.pl
 • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:a) wad fabrycznych,b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,c) niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
 • Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, że otrzymany towar posiada braki, albo został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego egzemplarza (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Sklepu w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
 • Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@widlowe-predki.pl lub w formie pisemnej na adres Wózki Widłowe Paweł Prędki, ul. Grunwaldzka 39, 36-020 Tyczyn. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) nazwa firmy, adres, adres e-mail Kupującego,
  b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej
 • W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma Wózki Widłowe Paweł Prędki zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji towary. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Wózki Widłowe Paweł Prędki. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 • Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych powiązanych elementów.

6. Zwroty i wymiany

 • Każdemu klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego widlowe-predki.pl przysługuje, na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru bez podania przyczyny.
  Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w terminie 14 dni kalendarzowych, które rozpoczynają się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu. Stosowne oświadczenie wysłać można za pomocą niniejszego formularza lub e-mailem na adres sklep@widlowe-predki.pl lub pocztą pod adres: Wózki Widłowe Paweł Prędki, ul. Grunwaldzka 39, 36-020 Tyczyn.
  Formularz dostępny na stronie
  http://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php.
 • Uwaga:Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru.
 • Sklep nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.

7. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

 • Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Wózki Widłowe Paweł Prędki, ul. Grunwaldzka 39, 36-020 Tyczyn, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz w celach marketingowych.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. W przypadku osób fizycznych Klientem mogą być tylko osoby pełnoletnie. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe użytkownika nie będą archiwizowane dłużej niż to konieczne. 
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Wózki Widłowe Paweł Prędki informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie Widlowe-predki.pl adres poczty elektronicznej.
 • Informacja o profilowaniu. Informacje o zakupionych przez użytkownika w Sklepie produktach są zapisywane i mogą zostać użyte przez firmę Wózki Widłowe Paweł Prędki do lepszego dopasowania zamówionych przez użytkownika towarów i dopasowanej informacji handlowej. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec automatycznego dobierania ofert. 
 • Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, przenoszenia, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest Wózki Widłowe Paweł Prędki. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 • Ochrona danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • W przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości i uchybień użytkownik ma możliwość złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

8 Wady towaru

 • Sklep zobowiązuje się się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

9 Rozpatrywanie reklamacji

 • Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

10 Postanowienia końcowe

 • Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Widlowe-predki.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta , dlatego nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.
 • Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie są użyte w celach informacyjnych. Zdjęcia części są zdjęciami poglądowymi i mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu. 
 • Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Widlowe-predki.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie www.widlowe-predki.pl.