Polityka prywatności

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

 • Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych związane jest z obowiązującymi od dnia 25.05.2018r.  przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Wózki Widłowe Paweł Prędki z siedzibą mieszczącą się pod adresem ul. Grunwaldzka 39, 36-020 Tyczyn, wpisana do CEIDG pod numerem NIP: 8133627009, REGON: 368709584. 

 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie skutkuje brakiem możliwości prawidłowego zrealizowania umowy.

 • Dane osobowe Użytkowników zbierane i przetwarzane są w celu prowadzenia działalności gospodarczej tj.: realizacji sprzedaży towarów handlowych, obsługi i odpowiedzi na zapytania i zgłoszenia, kontaktowania się w związku obsługiwanymi transakcjami, umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, elektronicznej obsługi profilu Użytkownika zarejestrowanego w systemie Serwisu, dla celów podatkowych i rachunkowych, w celu archiwizowania informacji i prowadzenia statystyk.

 • Po otrzymaniu zgody, zbieranie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych Klienta następuje w celu: generowania plików cookies, gromadzenia danych ze stron www lub w celach marketingowych i marketingu bezpośredniego, czyli na otrzymywanie od Wózki Widłowe Paweł Prędki z siedzibą w Tyczynie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (e-mailowej, SMS-owej, telefonicznej, pocztowej) wszelkich materiałów o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną Sklep.

 • Do zbieranych danych osobowych wliczają się: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, ulica i numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail, numer telefonu, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, NIP lub REGON.

 • Przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez firmę Wózki Widłowe Paweł Prędki lub podmiot przez nią upoważniony lub z nią powiązany zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami unijnymi i krajowymi, następuje w celach wymaganych do prowadzenia działalności handlowej przez Sklep, firmy kurierskie, biura rachunkowe, kancelarie prawnicze, producenci towarów, dostawcy oprogramowania, dystrybutorzy, uprawnione instytucje państwowe.

 • Dane osobowe mogą podlegać procesom ich profilowania. Profilowanie prowadzone jest na podstawie danych osobowych znajdujących się wśród danych administracyjnych Sklepu, w szczególności na podstawie danych wcześniej znajdujących u administratora, danych towarach handlowych, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących aktualnej tendencji. Profilowanie dotyczy osób fizycznych, które wcześniej dobrowolnie wyrażą  na to zgodę i będzie  prowadzone celem dostosowania oferty do osoby której dane dotyczą.

 • Użytkownik którego dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Działania te odbywają się za pośrednictwem poczty e-mail sklep@widlowe-predki.pl.

 • Dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji działań handlowych lub do czasu cofnięcia lub modyfikacji udzielonej zgody Użytkownika.

 • Administrator danych podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo zbieranych i przetwarzanych danych osobowych. W przypadku naruszenia danych osobowych administrator danych poinformuje właściwe organy państwowe, celem wykrycia sprawców i zapobieżenia naruszeń w przyszłości. Każda osoba fizyczna, której dane zostaną naruszone zostanie o tym poinformowana. 
 • W przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości i uchybień użytkownik ma możliwość złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Pliki cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma Wózki Widłowe Paweł Prędki z siedzibą pod adresem ul. Grunwaldzka 39, 36-020 Tyczyn.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 7. Firma Wózki Widłowe Paweł Prędki informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.